בריאות, תקשורת ושידורים

ERP, שילוח והפצה, תחבורה וציי רכב

ERP, כספים ופיננסיים, רשויות / רשויות מקומיות, תחבורה וציי רכב, תיירות ופנאי

יבוא/יצוא/עמילות מכס, שיווק פרסום ומכירות, תמיכה ושרות

ניהול קשרי לקוחות, CRM, מאגרי מידע וניהול ידע, תחבורה וציי רכב, תמיכה ושרות, תעשייה

ניהול קשרי לקוחות, CRM, ERP, כספים ופיננסיים, לוגיסטיקה

ניהול קשרי לקוחות, בריאות, יבוא/יצוא/עמילות מכס, ניהול פרויקטים, עזרים, רשויות / רשויות מקומיות, תמיכה ושרות