ניהול עסק, תחבורה וציי רכב, תמיכה ושרות, אנרגיה

ERP, שילוח והפצה, תחבורה וציי רכב

יבוא/יצוא/עמילות מכס, שיווק פרסום ומכירות, תמיכה ושרות

ניהול קשרי לקוחות, CRM, מאגרי מידע וניהול ידע, תחבורה וציי רכב, תמיכה ושרות, תעשייה

אחזקה, חקלאות, לוגיסטיקה, שילוח והפצה, תחבורה וציי רכב, תיירות ופנאי

ניהול קשרי לקוחות, CRM, ERP, כספים ופיננסיים, לוגיסטיקה

ניהול קשרי לקוחות, בריאות, יבוא/יצוא/עמילות מכס, ניהול פרויקטים, עזרים, רשויות / רשויות מקומיות, תמיכה ושרות

ERP, חינוך והדרכה, מאגרי מידע וניהול ידע