J-Factory למפעלי יצור תכשיטים

J-Factory למפעלי יצור תכשיטים
תמוז תוכנה לתכשיטנים בע"מ Tamuz Software


דירוג גולשים:
איש קשר: Yacov, Talia
טלפון: 972-3-6134980+ ישראל, 662-6306850+ )Thailand

לאתר הבית של החברה >>
לקוחות המשתמשים באפליקציה זו:


J-Factory למפעלי יצור תכשיטים

 
מאז שנת 1990 חברת תמוז ממחשבת חנויות , מפעלי ייצור, סיטונאים ואולמות מכירה של תכשיטים, בארץ ובעולם.
מערכות תמוז הינה רב לשונית (לרבות תאילנדית סינית, ואינדונזית), תומכת בריבוי משתמשים, ומתמחה בניהול רצפת ייצור למתכות יקרות בכלל, ותכשיטים בפרט.

המערכת לניהול המפעל כוללת :

עצי מוצר

 • עצי מוצר מפורטים.
 • ניתוח עלויות יצור.
 • כתב כמויות להזמנת חו"ג.
 • הפקת קטלוגים.
 • הפקת ספר מוצרים.


לקוחות

 • כרטיס לקוח הכולל פריטים אינפורמטיביים.
 • מצב לקוח כספי / זהב.
 • הפקת ספרי טלפונים.
 • הפקת סטייטמנט לקוח.
 • דוחות כספיים.
 • דוחות שיווקיים.


הזמנות

 • קליטת הזמנות מפורטות.
 • הדפסת הזמנה כולל תמונות בפורמטים שונים.
 • הדפסת הזמנות לעובדים.
 • פירוק הזמנה למרכיביה אבנים חו"ג יציקות וזימון חומרים לייצור.
 • הפקת הוראות ייצור - יצירת תהליכים.


מחירונים

 • הפקת מחירונים בכמות בלתי מוגבלת.
 • התאמת מחירון ללקוח ספציפי לפי מחירי יחידה, משקל, מחירוני
 • יהלומים ואבני חן.
 • הדפסת מחירונים כולל תמונות.


ניהול מלאי

 • ניהול מלאי מפורט.
 • מלאי יהלומים ואבני חן.
 • הקצאת אבנים לייצור.
 • מלאי זהב בקרטים שונים ובפיין.
 • מלאי חו"ג ואביזרים.
 • מלאי פריטים גמורים ושיבוצים ולא משובצים.
 • היסטורית תנועות מלאי.
 • ספר זהב.
 • התחשבנות עם ספקים.


שיווק ומכירות

 • הפקת תעודות משלוח.
 • הפקת חשבוניות.
 • הפקת מסמכי יצוא.
 • תקבולים מלקוחות.
 • תזרים מזומנים.


ניהול ייצור

 • מערכת ייצור משוכללת.
 • מעקב אחר הזמנה בכל תהליך הייצור.
 • דוחות יצור מפורטים בחתכים שונים.
 • ניהול זמני יצור ותכנון עבודה.
 • מעקב פחת זהב ואבנים עד לרמת עובד.
 • מעקב עבודה באמצעות ברקוד.
 • עלויות אמת לייצור (חומרים ושכ"ע)
 • דוחות דוחות מלאי מפורטים


דוחות הזמנות

 • לדגמים.
 • ללקוח.
 • נותר לספק.
 • מועד הספקה מול מצב יצור.
 • ניתוח הזמנה לאישור.


דוחות מכירה

 • ריכוז מכירות תקופתי.
 • נותר לספק מול הזמנות.
 • ניתוח מכירות.
 • ניתוח חשבונות.
 • הפקת תגיות ברקוד.
 • מעקב ממו פתוחים.
 • דוח ניצול חומרים.


דוחות ייצור

 • מצב הזמנה.
 • פחת בתחנות ובתהליכים.
 • תפוקות עבודה במחלקות ובתחנות.
 • איתור צווארי בקבוק בייצור.
 • דוחות להזמנות מספקים.

 

 

דרגו את האפליקציה:
(0 הצבעות)
השאירו תגובה: